vol liefde leven

Over levensvisie, levensvragen en spiritualiteit

De kracht van positief denken

Maandag 16 november 2015

Ik ken een vrouw die in een vicieuze cirkel terechtkwam door het uitsluitend zien van de negatieve kant van zaken in haar leven. Bij haar is het glas werkelijk altijd half leeg. Stel dat zij de loterij zou winnen. In plaats van te fantaseren over wat ze met die mooie prijs zou kunnen doen, bedenkt zij meteen dat ze wel extra veel belasting zal moeten betalen. Weg blijdschap over de leuke prijs.
Deze negativiteit komt niet uit de lucht vallen. Zij zit in deze vicieuze cirkel door zaken die ze in het verleden heeft meegemaakt. Met alle liefde en respect wil ik benadrukken, dat zij zich hier niet bewust van is.

Wat betekent deze houding nu voor deze vrouw en haar omgeving? Door haar onbewust negatieve benadering van de wereld om haar heen en de negatieve reactie op de gebeurtenissen op haar levenspad krijgt ze veel aandacht, positief of negatief.
Positief in die zin, dat mensen medelijden met haar hebben. Haar zit het immers nooit mee, zij heeft altijd pech.
In negatieve zin omdat anderen haar gedrag als zeuren bestempelen. Zij vinden dat ze ook het goede in haar leven mag zien en ontvangen. Voor haar bevestigen mensen op die manier juist haar negatieve zienswijze. Zie je wel, die mensen zijn ook al tegen haar. Hun reactie geeft haar als het ware een vrijbrief om in haar negatieve gedachtestroom te blijven hangen.

Wat levert deze manier van denken deze vrouw als persoon op? Ze krijgt in ieder geval veel positieve èn negatieve aandacht. Voor haar is het krijgen van aandacht, in welke vorm dan ook, voordeel nummer één. Bovendien ligt de schuld niet bij haar. Zij vindt dat anderen het haar moeilijk maken en tegen haar zijn. Hierin ligt voordeel nummer twee verscholen: zolang de schuld niet bij haar ligt, hoeft zij niet te veranderen of over zichzelf na te denken. Zij mag dus alles bij het oude laten.
Hiervoor kan ik begrip opbrengen. Wat mij betreft mag zij deze keuze maken. Jammer dat zij zichzelf daarmee groeikansen ontneemt. Bovendien wordt zo het leven voor haar en de mensen om haar heen niet leuker. Op mijn beurt kies ik, om niet mee te gaan in deze negatieve gedachtestroom. Ik zal dus haar behoefte aan medelijden niet voeden.

De vrouw uit mijn voorbeeld is zich niet bewust van haar negatieve gedachten. Maar hoe doe je dat dan, je bewust worden van je eigen gedachten? En nog interessanter, van je eigen gedachtepatronen? Elk mens denkt, de hele dag door. Vaak doen we dat onbewust.

Door er, meermalen per dag, bij stil te staan wat ik nu eigenlijk denk, ben ik me bewuster gaan worden van mijn eigen gedachten. De stap daarna bestaat eruit, dat ik mezelf een aantal vragen stel.
Wat denk ik dan en is die gedachte positief of negatief? Help ik met deze gedachten mezelf of een ander? Word ik, of die ander, hier blij van? Is mijn gedachte wel waar? Werkelijk waar?
Als het antwoord op één van die vragen ‘nee’ is, dan mag ik de gedachtestroom gaan veranderen. Vaak gaat het om een oud gedachtepatroon, het is een oude gewoonte om zo te denken. Nu mag de nieuwe Jolanda dat anders doen. Op elk moment mag ik immers kiezen om zaken anders aan te pakken, om een ‘nieuwe Jolanda’ te zijn.

Het veranderen van je eigen gedachtepatroon is niet gemakkelijk. Het vereist oefening en vooral volhoudendheid, elke dag opnieuw. Als ik merk, dat ik terugval in mijn oude patronen, word ik niet boos op mezelf. Weer sta ik mezelf liefdevol toe, de nieuwe Jolanda te mogen zijn.

Graag nodig ik je uit om eens na te denken hoe jij hiermee omgaat. Waar bij jou de subtiele verschillen zich bevinden. Vanuit welke perceptie kijk jij?


2 comments

  1. Harry van den Berg

    Wanneer je bewust bent van bv. negatieve gedachten, is het makkelijker om dat om te buigen naar een positieve richting.
    Op die manier kan je het spoor van je weg een andere richting geven. een nieuwe weg die weer andere inzichten geeft.
    Een nieuwe weg met nieuwe uitdagingen en bewustwording die het leven voor jezelf en je medemens aangenamer maken.

  2. Henk van Driel

    Evenals de kracht van het positief denken bestaat hetzelfde voor negatief denken. Ik heb mensen gekend die zo sterk geloofden in hun eigen ongeluk en pech dat ze de dingen als het ware konden voorspellen die hun overkwamen. In feite zend je dat zelf uit. De wet van de aantrekkingskracht. Samen met het feit dat al je gedachten creatief zijn kun je daar dus wel degelijk zelf invloed op uitoefenen. Het onderkennen van je negatieve gedachtes is één, het gaan veranderen in positiviteit vele malen moeilijker. Vooral als je door omstandigheden inderdaad al in een negatieve spiraal beland bent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.