vol liefde leven

Over levensvisie, levensvragen en spiritualiteit

De zekerheid van onzekerheid

21-08-2019

De enige zekerheid van onzekerheid is, dat je zeker weet dat niets zeker is. Wat een zin, ik moet er zelf over nadenken.
Welbeschouwd heb je mijns inziens maar twee zekerheden in het leven. De eerste is, dat je geboren bent. Ten tweede; als je geboren bent, ga je ook een keer dood. Hoe en wanneer zijn dan weer onzekere factoren. Eigenlijk kun je stellen, dat het leven een aaneenschakeling is van onzekerheden. Des te meer een reden, om daar op een ontspannen manier mee om te gaan, lijkt me.

De laatste tijd treed ik wat meer met mijn gave naar buiten. Vaak trek ik orakelkaarten ter ondersteuning van de boodschappen die ik mag ontvangen. Bovendien vinden mensen dat gewoon leuk. Ze stellen een vraag en ik trek er een kaart op. Veel mensen hebben vragen over de toekomst; komt het goed met mijn werk, mijn kinderen, met een bepaalde situatie, vind ik een partner, enzovoort. Het grappige is, dat de kaart die ik hierover trek, vaak betrekking heeft op de weg ernaar toe. Bijvoorbeeld op de vraag ‘vind ik een nieuwe partner’, komt vaak een kaart met de boodschap; ‘Leer eerst van jezelf te houden en ga dan pas op zoek naar die partner’.

In onze maatschappij lijkt de norm te heersen, dat alles maakbaar is. Dat is natuurlijk niet zo, diep van binnen weten we dat wel.
Voor mij ligt het antwoord in acceptatie, dat het is zoals het is. Hiermee bedoel ik niet, dat je bij de pakken moet gaan neerzitten. Zelf heb ik een motto; ‘accepteer wat je toch niet kunt veranderen en zet je schouders onder datgene, waar je wel wat aan kunt doen’. Tegelijkertijd dus. Mijn ervaring is, dat juist een stukje acceptatie ervoor zorgt, dat je niet in de slachtofferrol schiet. Gedachten in de trant, dat jou altijd negatieve dingen overkomen, zijn niet helpend. Als je dan kunt accepteren in plaats van je te verzetten, geef je jezelf de ruimte hiermee om te gaan. Om te kijken wat nodig is in jezelf. Waar mag je nog in groeien of wat mag je hiervan leren?

Je krijgt die zaken op je pad, die je nodig hebt. Mijn ervaring is, dat juist de meest intensieve situaties uitstekende leermomenten zijn. Laat me je vertellen over wat lessen, die ik mocht ontvangen in acceptatie, loslaten en vertrouwen.
Mijn beide kinderen hebben zich  op het randje van de dood begeven. De oudste toen hij vijf maanden was, de jongste als jong volwassene. Toen mijn oudste kind zo ziek was, heb ik doodsangsten uitgestaan. De angst blokkeerde me volledig, zodat ik er maar amper voor hem kon zijn. Gelukkig is hij weer beter geworden. Toen jaren later mijn jongste in coma lag en de beslissing moest worden genomen of de beruchte stekker er al dan niet moest worden uitgetrokken, was ik al heel wat (pittige) ervaringen wijzer. Geen seconde was ik uit het vertrouwen. Zo zeker was ik, dat het goed zou komen. Daarmee bedoel ik ook, dat ik het kon accepteren, als hij toen was overleden. Het is zoals het is. Zittend aan zijn bed op de IC in een buitenlands ziekenhuis, bleef ik hem vertellen dat ik vertrouwde op zijn enorme kracht, dat ik geloofde dat hij in staat was hier weer uit te komen. Welke kant dat ook op zou gaan..  Doordat ik zo in het vertrouwen was, bleef ik ook in deze situatie rustig. Daardoor kon  ik er volledig voor hem zijn. Mijn oudste zoon was meegereisd en ook hij ondersteunde zijn broer met onbegrensd vertrouwen. De artsen hadden mijn jongste eigenlijk al opgegeven en als ik naar Nederland belde, merkte ik dat daar de paniek enorm was. Na vier dagen deed mijn zoon voorzichtig zijn ogen weer open.

Wat uiteraard ook helpend is, is in het ‘hier en nu’ blijven. Wat geweest is, is voorbij. Je mag ervan leren en die leerervaring met je meenemen. Je zorgen maken over de toekomst heeft weinig zin, je weet immers toch niet, wat er gaat gebeuren. Stel je voor, je maakt je zorgen dat er iets kan gaan gebeuren, maar dan gebeurt het niet. Heb je je zorgen voor niets gemaakt. Gebeurt het wel, dan zijn die zorgen vooraf ook niet helpend geweest. Het enige moment waarin je werkelijk anders kunt gaan denken en handelen, is immers het ‘nu’.

Het boeddhisme hanteert een prachtige filosofie: “Onthechten maakt gelukkig, alles is vergankelijk.”  
Wij hechten ons vaak aan zaken, die vergankelijk zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is, dat in het westen kapitalen worden uitgegeven aan jeugdig blijven en jeugdige schoonheid. Terwijl we allemaal weten, dat we ouder worden. Door te erkennen, dat ouder worden bij het leven hoort en de gevolgen zoals rimpels te accepteren, zijn deze niet meer zo erg. Ze horen erbij, je mag er zelfs trots op zijn!


2 comments

  1. Henk van Driel

    Wat een ontzettend moeilijk proces waar jij doorheen hebt moeten gaan. En wat ben je daar, blijkbaar, ongelooflijk sterk uitgekomen. Dat je hier ook zelf aangeeft hoe belangrijk acceptatie is, maar hoe moeilijk dat voor heel veel mensen is in soortgelijke situaties.. En begrijpelijk. Je mag trots op jezelf zijn. Wat ik tegelijkertijd lees, en waar ik absoluut van overtuigd ben, is dat je door hoe je je voelt of opstelt bepaalde zaken en gebeurtenissen aantrekt. De universele wet van de aantrekkingskracht. Ik geloof daar heilig in. Je bent een heel mooi mens!

Leave a Reply

Your email address will not be published.