vol liefde leven

Over levensvisie, levensvragen en spiritualiteit

ReAttach

Als praten niet helpt… ReAttach

 

ReAttach: een nieuwe schema therapie voor volwassenen en kinderen

Paula Weerkamp-Bartholomeus

Als mensen uit balans raken en psychische klachten ontwikkelen lijkt het vaak alsof de problemen alleen maar erger worden. Angstklachten, depressieve gevoelens en de prikkelbaarheid nemen toe. Het kan ook voelen alsof uw lontje steeds korter wordt, u het overzicht verliest of het gevoel heeft dat u het leven zwaar voor u is.

ReAttach interventie is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat u minder problemen ervaart in het dagelijks functioneren. De kortdurende interventie helpt u, uw partner, of kind uit de negatieve spiraal te komen. Er ontstaat perspectief en ruimte voor groei.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten.

Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denkopdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.

ReAttach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

ReAttach is geschikt voor alle mensen die psychische klachten hebben of aan hun persoonlijke groei willen werken.
De interventie is laagdrempelig. U hoeft niet te vertellen over uzelf of over uw klachten om het ReAttach traject te kunnen volgen. De opdrachten die de therapeut geeft worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de cliënt.

Gemiddeld duurt het ReAttach traject 5 sessies.

ReAttach Schema Therapie voor Autisme
Er is een ReAttach variant voor autisme ontwikkeld die recht doet aan de bijzondere manier van informatie verwerken bij kinderen en volwassenen in het autisme spectrum.
Bij volwassenen en wat oudere kinderen met een normale tot hoge intelligentie kunt u de ReAttach zien als een sociaal cognitieve training waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en geautomatiseerd. Bij jonge kinderen en mensen met autisme en een verstandelijke beperking wordt de manier waarop we werken aangepast aan het ontwikkelingsniveau. De therapie krijgt dan een speelsere vorm.
We trainen optimale alertheid, sensorische integratie en het komen tot betekenisvolle samenhang. Onduidelijkheid en verwarring die veroorzaakt worden door een te grote detailgerichtheid maken plaats voor overzicht en inzicht. Dit heeft voordelen bij het organiseren en plannen, het sociaal communicatieve functioneren en het verwerken van sensorische prikkels. We meten dat de problemen in het dagelijks functioneren hierdoor sterk afnemen. Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat gemakkelijker nadat mensen met autisme geleerd hebben om in samenhang informatie te verwerken. De sterke kanten van de getrainde detailgerichte informatieverwerking blijven gewoon beschikbaar.